Pani Basia Madejczyk kończy karierę sportową

My również dziękujemy Pani Basi za wieloletnią udaną karierę sportową i godne reprezentowanie naszego miasta.

Madejczyk