O Nas

ekipa osirOśrodek Sportu i Rekreacji jest samorządowym zakładem budżetowym zaspakajającym potrzeby społeczności lokalnej z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i wypoczynku. Strukturę OSiR stanowi wszechstronna baza noclegowa i sportowo-rekreacyjna obejmująca tereny otwarte. Tutaj realizowane są najważniejsze imprezy sportowe, mecze ligowe i pucharowe, turnieje, spartakiady oraz imprezy estradowe i okolicznościowe. Ośrodek ściśle współpracuje ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej. Owocem współpracy są bardzo liczne imprezy skierowane głównie do dzieci i młodzieży szkolnej.

Od 2007 roku dyrektorem OSiR Ustka jest Stanisław Podlewski.

ZAKRES PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi działalność w zakresie:

 

 1. organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,
 2. wynajem obiektów sportowych i rekreacyjnych:
 • boiska do piłki nożnej,
 • boiska do piłki siatkowej,
 • boiska do piłki koszykowej,
 • kortów do tenisa ziemnego
 1. organizacji lodowiska,
 2. organizacji ognisk z pieczeniem kiełbasek,
 3. prowadzenia pola namiotowego:
 • teren pod namioty,
 • teren dla przyczep campingowych,
 • domki campingowe,
 • kontenery
 1. prowadzenia placu zabaw dla dzieci