LOKALIZACJE NA PROMENADZIE NADMORSKIEJ, PLAŻY WSCHODNIEJ I ZACHODNIEJ.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji zaprasza do składania ofert na wydzierżawianie lokalizacji na Promenadzie Nadmorskiej, plaży wschodniej i zachodniej w sezonie letnim 2017. Oferty pisemne można składać drogą email: osir@um.ustka.pl, pocztą oraz osobiście w biurze OSiR Ustka, ul. Grunwaldzka 35 do dnia 26 kwietnia 2017 r.

OGŁOSZENIE LOKALIZACJI DO WYDZIERŻAWIENIA