III SPARTAKIADA UNIWERSYTETÓW III WIEKU. ZAPRASZAMY.