Obiekty SP 3

Zespół sal gimnastycznych Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wróblewskiego 7

– hala jantarowa