Baza sportowa OSiR

OBIEKTY SPORTOWE BĘDĄCE W ZARZĄDZIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTCE

1. W skład bazy sportowej wchodzą następujące obiekty:

a) Zespół obiektów sportowo-rekreacyjnych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Grunwaldzkiej 35: 

– kompleks „Moje Boisko Orlik 2012”,

– korty tenisowe,

– plac zabaw,

– siłownia na powietrzu,

– young Spot (skatepark, trampoliny, pumptruck, streetball),

– trawiaste pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej,

– treningowe boisko ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej.

b) Stadion lekkoatletyczny przy ul. Sportowej 17

– boisko główne trawiaste- pełnowymiarowe,

– boisko boczne treningowe trawiaste.

c) Zespół obiektów sportowych Szkoły Podstawowej Nr 1, przy ul. Darłowskiej 18

– hala duża,

– sala lustrzana.

d) Zespół obiektów sportowych Szkoły Podstawowej Nr 2, przy ul. Jagiellońskiej 1

– hala główna,

– sala mała nr 17,

– sala nr 25.

e) Zespół sal gimnastycznych Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wróblewskiego 7

– hala jantarowa

f) Stanica Kajakowa

2. Zasady korzystania z obiektów sportowych miasta Ustka zostały zawarte w:

a) zarządzeniu nr 0050.SOKS.7.2018 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 11 stycznia 2018 roku,

b) zarządzeniu nr 7/2018 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce z dnia 26.03.2018 roku,

c) regulaminy korzystania z obiektów.

3. Z obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Ustce bezpłatnie mogą korzystać:

a) dzieci i młodzież w zorganizowanych grupach ćwiczebnych pod opieką nauczyciela, realizująca obowiązkowy program wychowania fizycznego w danej szkole,

b) dzieci i młodzież w zorganizowanych grupach ćwiczebnych pod opieką nauczyciela, realizująca program dodatkowych zajęć sportowych z zakresu wychowania fizycznego i sportu, który przygotowuje do rozgrywek szkolnych i reprezentowania miasta na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim w dyscyplinach sportowych będących specjalizacją danej szkoły,

c) dzieci i młodzież z terenu miasta w zorganizowanych grupach ćwiczebnych pod opieką nauczyciela z innych szkół lub placówek oświatowo-wychowawczych,

d) stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe o profilu działania uznanym przez samorząd za priorytetowy, realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, które otrzymały dotację samorządową na ten cel z budżetu miasta,

e) grupy rodzin, rodzice z dziećmi w trybie indywidualnym w ramach realizacji polityki prorodzinnej samorządu. Pierwszeństwo w omawianym przypadku mają rodziny wielodzietne.