BIEG JANTAROWY z cyklu Grand Prix Ustki o Rozbiegana Ustka na Fali.

17 CZERWCA biegamy. W tym dniu odbędzie się kolejny bieg z cyklu Grand Prix Ustki zwany ” Jantarowy”  zapisy już tylko w dniu biegu, biuro biegu będzie czynne od godz. 9.00 na starcie tj. na Trakcie Solidarności. W związku z sugestiami co do kategorii biegowych informujemy, że zmieniamy zapis w regulaminie dodając w kat. Kobiet i Mężczyzn kategorię 70 lat i starsi.
Zapraszamy do startu i biegaczy i miłośników Nordic Walking, Szczegółowe informacje można znaleźć na plakatach, na stronie internetowej OSiR Ustka oraz na facebooku.