Bezpieczne plaże w Ustce w 2018 roku.

Zbliża się nowy sezon letni Ustka 2018. Jak co roku oblegane będą przez turystów piękne, piaszczyste i szerokie usteckie plaże. Władze miasta Ustka w trosce o bezpieczeństwo osób korzystających ze słonecznych i morskich kąpieli zleciło Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ustce administrowanie Kąpieliskami Morskimi Ustka Wschód i Ustka Zachód. Głównym zadaniem administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z usteckich kąpielisk i zażywających morskich kąpieli. Bazując na doświadczeniach z lat ubiegłych i zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami bezpieczeństwa na kąpieliskach Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce po przeprowadzeniu wymaganych prawem procedur podpisał ze Słupskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym umowę na realizację zadania pod nazwą :
„Organizacja kąpielisk strzeżonych i zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się lub uprawiających sporty lub rekreację na obszarach wodnych
w kąpieliskach w obrębie plaży wschodniej i zachodniej w Ustce w okresie sezonu letniego 2018”
Stosownie do zawartej umowy Słupskie WOPR zapewnia :
1. Bezpieczeństwa na usteckich plażach strzec będzie 25 wykwalifikowanych ratowników wodnych posiadających bogate doświadczenie w pracy na kąpieliskach morskich.
2. Pracę ratowników będzie wspomagał nowoczesny sprzęt ratunkowy :
– łodzie motorowe, skutery wodne,deski ratunkowe i inny sprzęt ratunkowy wymagany odrębnymi przepisami
3. W tym roku nowością na usteckich kąpieliskach będzie wykorzystanie drona do patrolowania plaży i kąpielisk. Dron wyposażony w nowoczesną kamerę będzie na bieżąco przekazywał obraz do bazy ratowniczej oraz rejestrował go.
4. Na plaży wschodniej w odległości około 200 m od falochronu wschodniego zlokalizowana jest Baza Ratownicza WOPR , w której dyżur w godz. 10:00-18:00 pełnić będzie kierownik ratowników jak również pomoc medyczna .
Cieszymy się, że współpraca ze Słupskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym jest kontynuowana również w bieżącym sezonie letnim. Fachowość i profesjonalizm Słupskiego WOPR gwarantuje bezpieczeństwo i pomoc na kąpielisku. Z takim Partnerem jak Słupski WOPR, OSiR Ustka jako administrator kąpielisk morskich w Ustce współpracuje od kilku lat i mamy nadzieję, że w następnych latach zaowocuje ona jeszcze większym bezpieczeństwem na usteckich kąpieliskach .