Bank Pocztowy na sportowo i rekreacyjnie.

W sobotę 27 sierpnia pracownicy Banku Pocztowego odpoczywali na terenach OSiR  na sportowo i rekreacyjnie. Na boiskach królował krykiet i bulle.